Беловодск online
Наши контакты:
(050) 613-76-27
(098) 274-83-82
Беловодск online » Новости » Налоговая сообщает » Етична поведінка державних службовців
10
сентябрь
2021

Етична поведінка державних службовців

Основним принципом діяльності державних службовців є доброчесність, їх дії мають бути спрямовані на захист публічних інтересів та відмову від превалювання приватного інтересу під час здійснення наданих ним повноважень.
Державні службовці зобов’язані:
1. неухильно додержуватись загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими як під час виконання своїх службових повноважень, так і в повсякденному житті;
2. діяти виключно в інтересах держави, територіальної громади, установи, яку вони представляють;
3. виконувати службові повноваження та професійні обов’язки, рішення та доручення органів і осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально;
4. не допускати зловживань та неефективного використання власності держави, територіальної громади, установи;
5. діяти неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання;
6. дотримуватись політичної нейтральності, уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів;
7. утримуватись від виконання рішень чи доручень керівництва установи, якщо вони суперечать закону;
8. не вчиняти і не брати участі у вчиненні корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;
9. невідкладно інформувати керівника установи, посадову особу, відповідальну за запобігання корупції в установі, про можливі випадки корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;
10. вживати заходів щодо недопущення виникнення та врегулювання реального, потенційного конфлікту інтересів.

Державним службовцям заборонено:
1. використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах;
2. розголошувати або використовувати в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов’язків;
3. використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків.

Головне управління ДПС у Луганській області