Беловодск online
Наши контакты:
(050) 613-76-27
(098) 274-83-82
15
сентябрь
2020

Про викривачів

З метою здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами ГУ ДПС у Луганській області відділ з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Луганській області здійснює розгляд повідомлень про корупцію отриманих від викривачів.Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» викривач – це фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, вчинених іншою особою, якщо така інформація стала їй відома у зв'язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов'язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.
Наказом Державної податкової служби України від 03.09.2020 № 468 затверджено Методичні рекомендації з питань прийняття та розгляду повідомлень про корупцію в органах Державної податкової служби.
Повідомлення про корупцію – це повідомлення особи, що містить фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення працівником (працівниками) органів ДПС, іншими суб'єктами (особами), на яких поширюється дія вимог Закону України "Про запобігання корупції", корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення цього Закону, які можуть бути перевірені.
Повідомлення має містити фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», які можуть бути перевірені (п. 2 ст. 532 ЗУ «Про запобігання корупції»).
Відповідно до вимог статті 533 ЗУ «Про запобігання корупції» викривач має право:
1) бути повідомленим про свої права та обов'язки, передбачені цим Законом;
2) подавати докази на підтвердження своєї заяви;
3) отримувати від уповноваженого органу, до якого він подав повідомлення, підтвердження його прийняття і реєстрації;
4) давати пояснення, свідчення або відмовитися їх давати;
5) на безоплатну правову допомогу у зв'язку із захистом прав викривача;
6) на конфіденційність;
7) повідомляти про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону без зазначення відомостей про себе (анонімно);
8) у разі загрози життю і здоров'ю на забезпечення безпеки щодо себе та близьких осіб, майна та житла або на відмову від таких заходів;
9) на відшкодування витрат у зв'язку із захистом прав викривачів, витрат на адвоката у зв'язку із захистом прав особи як викривача, витрат на судовий збір;
10) на винагороду у визначених законом випадках;
11) на отримання психологічної допомоги;
12) на звільнення від юридичної відповідальності у визначених законом випадках;
13) отримувати інформацію про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування за фактом повідомлення ним інформації.
Права та гарантії захисту викривачів поширюються на близьких осіб викривача (ст. 53 ЗУ «Про запобігання корупції»).
Повідомлення про корупцію може бути здійснено без зазначення авторства (анонімно) з використанням будь-якого каналу: через поштову скриньку (93401, Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул.Енергетиків, 72, із зазначенням адресата: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Луганській області), через технологічні адреси електронної пошти (lg.vzk@tax.gov.ua, lg.vzk1232@tax.gov.ua), а також засобами телекомунікації через Контакт-центр Інформаційно-довідкового департаменту ДПС за телефоном 0 800 501 007 (для фізичних осіб – напрям «5», працівників органів ДПС – напрям «7»).
Державний захист, права та гарантії захисту, захист трудових прав та відповідальність викривача здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» (п. 6.4 Наказу Державної податкової служби України від 03.09.2020 №468).

Головне управління ДПС у Луганській області