Беловодск online
Наши контакты:
(050) 613-76-27
(098) 274-83-82
Беловодск online » Новости » Налоговая сообщает » План ВEPS та контрольовані іноземні компанії
28
октябрь
2020

План ВEPS та контрольовані іноземні компанії

У Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили. На початку 2017 року Україна приєдналася до плану Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо протидії розмиванню податкової бази й виведенню прибутку з-під оподаткування (План ВEPS).
План ВEPS складається з 15 кроків, які є обов’язковими для країн «Великої двадцятки». Інші країни можуть приєднуватися до Плану поступово. План ВEPS фактично є світовою податковою революцією. У передмові до кроку 3 Плану ВEPS наводиться така його оцінка: «Пакет заходів ВEPS є першим значним відновленням міжнародних податкових правил майже за сторіччя». Цей крок передбачає «Розробку ефективних правил оподаткування контрольованих іноземних компаній (CFC/КІК)».
У розумінні податкового законодавства України (ст. 392.1 Податкового кодексу України (далі - ПКУ)) контрольованою іноземною компанією (КІК) визнається будь-яка юридична особа, зареєстрована в іноземній державі або території, яка визнається такою, що знаходиться під контролем фізичної особи – резидента України або юридичної особи – резидента України відповідно до правил, визначених ПКУ; будь-яке іноземне утворення без статусу юридичної особи (партнерства, трасти, фонди, інші установи та організації, які створено на підставі правочину чи законів іншої держави.
Отже, з 1 січня 2021 року для українських резидентів, які мають бізнес або інвестиції за кордоном запроваджується цілком новий інструмент справляння податків – правила про контрольовані іноземні компанії (КІК). Запроваджується оподаткування українських контролюючих осіб (фізичних та юридичних осіб) щодо прибутку їх КІК.
Контролюючою особою є фізична особа або юридична особа – резиденти України, що є прямими або опосередкованими власниками (контролерами) КІК.
Іноземна компанія визнається контрольованою, якщо частка резидента України перевищує 50 %; або якщо в структурі власності компанії присутні декілька резидентів України, то застосовується нижчій поріг – 10 %, якщо володіння часток у сукупності становить 50 і більше відсотків, або окремо або разом з іншими резидентами України – пов’язаними особами здійснює фактичний контроль над іноземною юридичною особою.
Починаючи з 1 січня 2021 року скоригований прибуток КІК буде вважатися об'єктом оподаткування для платників податку на прибуток, які є контролюючими особами для таких компаній.
Контролююча особа повинна самостійно розрахувати прибуток КІК та суму податку, враховуючи особливості, встановлені ПКУ. Далі – подати звіт про КІК разом із завіреною фінансовою звітністю КІК і сплатити податок. Якщо контрольованих компаній декілька, прибуток розраховується і податок сплачується по кожній з них окремо. Скоригований прибуток КІК визначається відповідно до статті 392 ПКУ.
Головне управління ДПС у Луганській області