Беловодск online
Наши контакты:
(050) 613-76-27
(098) 274-83-82
Беловодск online » Новости » Налоговая сообщает » Що робити у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка?
28
октябрь
2020

Що робити у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка?

Подарунок - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової (стаття 1 Закону України «Про запобігання корупції»).
Законом України «Про запобігання корупції» (стаття 23) визначені чіткі правила та обмеження щодо отримання подарунків державними службовцями.
Зокрема, Законом України «Про запобігання корупції» забороняє:
одержувати подарунок, вартість якого перевищує один прожитковий мінімум, встановлений на день прийняття подарунка (наразі це 2102 грн);
одержання від однієї особи (групи осіб) протягом року подарунків, сукупна вартість яких перевищує два прожиткові мінімуми, встановлені для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки (наразі це 4204 грн).
Виключення становлять такі випадки:
1. Коли подарунок дарується близькою особою. Це такі особи: чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного посадовця.
Якщо вартість подарунка від близької особи – більше 5 прожиткових мінімумів (10 тис 510 грн), то такий подарунок обов’язково має бути відображений у щорічній декларації.
Якщо ж вартість подарунка перевищує 50 прожиткових мінімумів (105 100 грн), то про його отримання вказати у повідомленні про суттєві зміни у майновому стані.
2. Коли подарунки одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, виграші, призи, премії, бонуси.
Відповідальність за порушення вказаних заборон передбачена статтею 172-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Якщо особу суд визнає винною, на неї накладається штраф у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів (від 1700 до 3400 грн), а подарунок конфіскується.
Якщо особа вчиняє порушення повторно, то штраф становить від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів (від 3400 до 6800 грн), подарунок також конфіскується, до того ж, людина позбавляється права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.
Що робити у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка?
Незважаючи на приватні інтереси, особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняні до них особи зобов'язані невідкладно вжити таких заходів:
1) відмовитися від пропозиції;
2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;
3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників;
4) письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.
Якщо особа, на яку поширюються обмеження щодо використання службового становища та щодо одержання подарунків, виявила у своєму службовому приміщенні чи отримала майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок, вона зобов'язана невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації (п. 2 ст. 24 Закону України «Про запобігання корупції»).
Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та її безпосереднім керівником або керівником відповідного органу, підприємства, установи, організації.
Пунктом 3 статті 24 Закону України «Про запобігання корупції» передбачено, що предмети неправомірної вигоди, а також одержані чи виявлені подарунки зберігаються в органі до їх передачі спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції.
Увага! Положення цієї статті 24 Закону України «Про запобігання корупції» не поширюються на випадки одержання подарунка за наявності обставин, передбачених частиною другою статті 23 Закону України «Про запобігання корупції».
У випадку наявності в особи, зазначеної у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», сумнівів щодо можливості одержання нею подарунка, вона має право письмово звернутися для одержання консультації з цього питання до Національного агентства, яке надає відповідне роз'яснення (п. 5 ст. 24 Закону України «Про запобігання корупції»).
Головне управління ДПС у Луганській області