Беловодск online
Наши контакты:
(050) 613-76-27
(098) 274-83-82
Беловодск online » Новости » Налоговая сообщает » Етика державного службовця, як один із засобів боротьби з корупцією
13
ноябрь
2020

Етика державного службовця, як один із засобів боротьби з корупцією

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Луганській області (далі - ГУ ДПС у Луганській області) нагадує, що під час виконання своїх службових повноважень працівники ГУ ДПС у Луганській області зобов'язані неухильно додержуватися вимог Закону України «Про запобігання корупції» та Правил етичної поведінки в органах Державної податкової служби затверджених Наказом ДПС України від 02.09.2019 № 52, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими.Окрім того, службові повноваження повинні виконуватись неупереджено, сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, дотримуючись політичної нейтральності, не допускаючи зловживань та неефективного використання державної і комунальної власності.
Також наголошуємо, що відповідно до ст. 43 Закону України «Про запобігання корупції» працівники ГУ ДПС у Луганській області зобов'язані не розголошувати і не використовувати в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов'язків, крім випадків, встановлених законом.
Відповідно до ст. 66 Закону України «Про державну службу», у разі допущення державним службовцем дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 2 частини другої статті 65 цього Закону, суб’єкт призначення або керівник державної служби може попередити такого державного службовця про неповну службову відповідність.
Окрім того, у разі грубого порушення правил етичної поведінки, які виходять за рамки дисциплінарного проступку, особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можуть бути притягнені до кримінальної, адміністративної та цивільно-правової відповідальності у встановленому законом порядку.
Так наприклад:
- за грубі порушення норм етичної поведінки, пов’язані з компетентністю, відповідальністю та ефективністю, що виходять за межі дисциплінарного проступку, може настати кримінальна відповідальність за ст. 364 КК України «Зловживання владою або службовим становищем» та за ст. 367 КК України «Службова недбалість»;
- за грубі порушення норм етичної поведінки пов’язані з вимогою не розголошувати інформацію, що виходять за межі дисциплінарного проступку, може настати адміністративна або кримінальна відповідальність: ст. 1728 КУпАП «Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень», ст. 18511 КУпАП «Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист», ст. 232 КК України «Розголошення комерційної або банківської таємниці», ст. 111 КК України «Державна зрада», ст. 114 КК України «Шпигунство», ст. 328 КК України «Розголошення державної таємниці», ст. 329 КК України «Втрата документів, що містять державну таємницю», ст. 381 КК України «Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист».
Таким чином етика державного службовця має вагому антикорупційну спрямованість та постає як один із засобів боротьби з корупцією. Від рівня етичної культури податківців залежить ступінь довіри до органів Державної податкової служби.
Головне управління ДПС у Луганській області