Беловодск online
Наши контакты:
(050) 613-76-27
(098) 274-83-82
Беловодск online » Новости » Налоговая сообщает » Змінили прізвище - внесіть зміни до облікової картки фізичної особи - платника податків
23
ноябрь
2020

Змінили прізвище - внесіть зміни до облікової картки фізичної особи - платника податків

Фізичні особи - платники податків зобов’язані подавати до податкових органів відомості про
зміну даних, які вносяться до Облікової картки протягом місяця з дня виникнення таких змін, шляхом
подання Заяви за формою N 5ДР (додаток 12 до Положення № 822 від 29.09.2017).
Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті, протягом
місяця з дня виникнення змін, подають Заяву за формою N 5ДРП (додаток 13 до Положення № 822
від 29.09.2017).
Такі заяви подаються особисто або через представника до податкового органу за своєю
податковою адресою (місцем проживання), а у разі зміни місця проживання - до податкового органу
за новим місцем проживання.
Фізичні особи, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, подають
зазначені заяви особисто або через представника до будь-якого податкового органу.
Для заповнення Заяви використовуються дані документа, що посвідчує особу, та інших
документів, які підтверджують зміни таких даних.
Якщо зазначені документи видані не українською мовою, необхідно подати засвідчені в
установленому законодавством порядку переклади цих документів українською мовою (після
пред’явлення повертаються) та їх копії.
Внесення змін до Державного реєстру та окремого реєстру Державного реєстру здійснюється
протягом трьох робочих днів від дня подання фізичною особою Заяви за формою N 5ДР або Заяви за
формою N 5ДРП до податкового органу за своєю податковою адресою (місцем проживання).
У разі звернення до будь-якого податкового органу строк внесення змін до Державного реєстру
може бути продовжено до п’яти робочих днів.
Зазначена норма визначена п.п. 1 - 4 розділу ІХ «Положення про реєстрацію фізичних осіб у
Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків», затвердженого наказом МФУ від 29.09.2017
№ 822.

Старобільський сектор організації роботи
організаційно-розпорядчого управління
Головного управління ДПС у Луганській
області