Беловодск online
Наши контакты:
(050) 613-76-27
(098) 274-83-82
Беловодск online » Новости » Сообщения пенсионного фонда » ЯК ПІДГОТУВАТИ ТРУДОВУ КНИЖКУ ДЛЯ ОЦИФРУВАННЯ
14
июль
2020

ЯК ПІДГОТУВАТИ ТРУДОВУ КНИЖКУ ДЛЯ ОЦИФРУВАННЯ

    Пенсійним фондом України проводиться робота щодо запровадження обліку трудової діяльності працівника в електронній формі. На вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua) працює дистанційний онлайнсервіс — “Електронна трудова книжка” та створено функцію “Надання скан-копій трудової книжки”.
    Для підготовки трудової книжки до сканування, необхідно щоб усі записи відповідали вимогам чинного законодавства України. 
 
ПРО ЗАПИСИ, ЩО ВНЕСЕНІ ДО ТРУДОВОЇ КНИЖКИ
 
   Статтею 48 КЗпП передбачено, що трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника.
   Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві , в установі, організації або у фізичної особи понад п’ять днів. Трудові книжки ведуться також на позаштатних працівників за умови, якщо вони підлягають загальнообов’язковому державному  соціальному страхуванню, студентів  вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів, які проходять стажування на підприємстві, в установі, організації.
     До трудової книжки заносяться відомості про роботу, заохочення та нагороди за успіхи в роботі на підприємстві, в установі, організації.
     Якщо виявлено неправильний або неточний запис відомостей про роботу, переведення , виправлення виконується власником або уповноваженим ним органом, де було зроблено відповідний запис.
     Якщо підприємство , яке зробило неправильний або не точний запис, ліквідоване, відповідний запис робиться правонаступником, а в разі його відсутності – вищою організацією, якій було підпорядковане підприємство, а в разі її відсутності – архівом.
За відсутності трудової книжки, а також у тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні потрібні записи або містяться неправильні чи неточні записи про періоди роботи , відповідно до п. 3 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 12.08.1993 р. № 637 ( із змінами) , для підтвердження трудового стажу приймаються дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення характеристики, письмові трудові договори й угоди, з відмітками, про їхнє виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи.
      Зміна записів у трудових книжках про прізвище, ім’я, по батькові і дату народження виконується власником або уповноваженим ним органом за останнім місцем роботи на підставі документів (паспорта, свідоцтв про народження, шлюб, розірвання шлюбу, зміну прізвища , ім’я та  по батькові тощо) і з посиланням на номер і дату цих документів.
       Ці зміни вносяться на першій сторінці (титульному аркуші) трудової книжки. Однією рискою закреслюється , наприклад, колишнє прізвище або ім’я, по батькові, дата народження і записуються нові дані з посиланням на відповідні документи на внутрішньому боці обкладинки і завіряються. 
 
ЩОДО ДУБЛІКАТУ ТРУДОВОЇ КНИЖКИ
 
     Згідно з пунктом 5,1 розділу 2 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників особа, яка загубила трудову книжку, зобов’язана негайно заявити про це власнику або уповноваженому органу за місцем останньої роботи. Протягом 15 днів після отримання заяви, а в разі ускладнення - в інші терміни власник або уповноважений ним орган видає працівнику іншу трудову книжку або вкладку до неї (нових зразків) із написом «Дублікат» у правому верхньому кутку першої сторінки.
Дублікат трудової книжки заповнюють за загальними правилами. Потім загальний стаж, підтверджений документально, записують за окремими періодами роботи. Якщо документи не містять повністю зазначених даних про роботу в минулому, у дублікат вносять тільки ті дані, що містяться в документах. У графі 4 зазначають найменування, дату і номер документа, на підставі якого зроблено відповідні записи в дублікаті. Документи, що підтверджують стаж роботи, повертають їх власнику.
     Якщо Вам треба мати перелік займаних посад, потрібно звернутися до попередніх працедавців із заявою про видачу документів, що підтверджують стаж роботи і посади на відповідному підприємстві. Отримавши такі документи, Ви подаєте заяву про видачу дубліката трудової книжки за останнім місцем працевлаштування і підтверджуєте свій попередній стаж та займані посади цими довідками.
     Таким документами є довідки підприємств, установ, організацій. Якщо на дату звернення підприємство, на якому працювала особа, ліквідовано, довідки, що підтверджують загальний стаж, можуть видавати правонаступники таких підприємств. У разі відсутності правонаступника Ви можете звернутися в трудовий архів. Якщо документи у архіві не збереглися, то стаж можна встановити за рішенням суду.