Беловодск online
Наши контакты:
(050) 613-76-27
(098) 274-83-82
Беловодск online » Новости » Налоговая сообщает » Інформація про вартість об’єкта декларування
10
январь
2022

Інформація про вартість об’єкта декларування

   З 01.12.2021 набрали чинності низка нормативно-правових актів, серед яких Порядок заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та Форма декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (затверджено Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 23.07.2021 № 449/21, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 липня 2021 року за № 987/36609). 
    Суб’єктам декларування під час заповнення відомостей про вартість об’єкта декларування, слід звернути увагу на наступне: 
    Інформація про вартість об’єкта декларування зазначається на дату набуття суб’єктом декларування та/або членами його сім’ї права на цей об’єкт або відповідно до останньої грошової оцінки майна. 
    При зазначенні відомостей про вартість майна необхідно додатково обрати одну з позначок: «це вартість на дату набуття права» або «це вартість за останньою грошовою оцінкою». 
    УВАГА!!! Обрання однієї з позначок є обов’язковим. 
    Інформація про вартість об’єкта декларування на дату набуття права відображається на підставі документа, відповідно до якого набуто право (за його наявності). 
    Відомості про грошове вираження або вартість об’єкта декларування, крім тих, відомості про які зазначаються у розділі 12 «Грошові активи» та розділі 13 «Фінансові зобов’язання» декларації, відображаються у грошовій одиниці України. Грошове вираження або вартість об’єкта декларування в іноземній валюті з метою відображення у декларації перераховується в грошову одиницю України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату набуття права на об’єкт, проведення останньої грошової оцінки, отримання доходу, здійснення видатку. 
    Якщо згідно з документом, на підставі якого набуто право на об’єкт декларування, неможливо встановити вартість майна у грошовій одиниці України, зокрема, якщо така вартість вказана в радянських або українських карбованцях, купонах, а оцінка такого майна не проводилась чи її результати суб’єкту декларування невідомі, при заповненні відповідного поля декларації про вартість майна слід обрати позначку «Не застосовується». 
    УВАГА!!! Проведення оцінки об’єкта декларування з метою заповнення декларації не вимагається. 
    Якщо об’єкт перебуває у суб’єкта декларування та/або членів його сім’ї на праві користування і в документах, на підставі яких набуто право на майно, відсутні відомості про вартість об’єкта декларування, у полі щодо вартості такого об’єкта слід обрати позначку «Не відомо». 
    Крім того, якщо об’єкт перебуває у суб’єкта декларування та/або членів його сім’ї на праві користування, необхідно вказати відомості про власника майна. 
    Якщо власником майна є фізична особа - громадянин України, яка не є членом сім’ї, необхідно вказати відомості про: 
    • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності); 
    • дату народження; 
    • реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності); 
    • зареєстроване місце проживання та місце фактичного проживання. 
    Якщо власником майна є фізична особа - іноземний громадянин, необхідно вказати відомості про: 
    • повне ім’я (латиницею та українською мовою); 
    • дату народження; 
    • ідентифікаційний номер (податковий номер або номер соціального страхування, отриманий у країні • походження громадянства); 
    • місце проживання (англійською та українською мовами). 
    Якщо власником майна є юридична особа, зареєстрована в Україні, необхідно вказати відомості про: 
    • код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; 
    • найменування. 
    Якщо власником майна є юридична особа, зареєстрована за межами України, необхідно вказати відомості про: 
    • найменування (англійською та українською мовами); 
    • ідентифікаційний код; 
    • місцезнаходження (англійською та українською мовами). 

Головне управління ДПС у Луганській області