Беловодск online
Наши контакты:
(050) 613-76-27
(098) 274-83-82
Беловодск online » Новости » Налоговая сообщает » Інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про суттєві зміни у майновому стані суб'єкта декларування
10
январь
2022

Інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про суттєві зміни у майновому стані суб'єкта декларування

   Відповідно до нового Порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та Форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (затверджених Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 23.07.2021 № 449/21, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 липня 2021 року за № 987/36609) визначено наступне: 
    У разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня року, у якому виник обов’язок щодо подання повідомлення, суб’єкт декларування у десятиденний строк з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку зобов’язаний повідомити про це Національне агентство. 
    УВАГА!!! Прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.01.2022 становитиме – 2 481 гривень (2 481 х 50 ПМ = 124 050 гривень). 
    Повідомлення подається незалежно від того, перебуває суб’єкт декларування в Україні чи за її межами. Інформація, внесена до повідомлення, має бути також відображена в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яку такий суб’єкт декларування подає відповідно до Закону. Інформація про отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку членом сім’ї суб’єкта декларування не подається. Якщо вартість майна перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня відповідного року, але була сплачена частинами, розмір кожної з яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня відповідного року, повідомлення подається після переходу права власності на таке майно. Про дохід, що був нарахований, але не сплачений (не отриманий), не повідомляється. 
    У разі придбання майна, вартість якого перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня відповідного року, подається одне повідомлення, в якому зазначаються відомості у відповідних розділах щодо придбаного майна та здійсненого видатку. 
    У разі отримання доходу в негрошовій формі (спадщина, подарунок тощо), вартість якого перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня відповідного року, подається одне повідомлення, в якому зазначаються відомості у відповідних розділах щодо отриманого доходу в негрошовій формі та отриманого майна. 
    Якщо вартість майна, набутого у власність суб’єктом декларування, йому невідома, повідомлення не подається. 
    Інформацію в повідомленні про джерело суб’єкт декларування зазначає відповідно до правочину, за яким набуто право власності на майно, отримано дохід чи подарунок (роботодавець, продавець, дарувальник, спадкодавець, рішення суду тощо). 
    Повідомлення не подається у разі припинення перебування суб’єкта декларування на посаді, яка передбачає зайняття відповідального та особливо відповідального становища або пов’язана з високим рівнем корупційних ризиків. 

Головне управління ДПС у Луганській області