Беловодск online
Наши контакты:
(050) 613-76-27
(098) 274-83-82
Беловодск online » Новости » Налоговая сообщает » Правила етичної поведінки в органах Державної податкової служби України
18
май
2020

Правила етичної поведінки в органах Державної податкової служби України

Правила етичної поведінки в органах Державної податкової служби України (далі - Правила етичної поведінки) встановлюють загальні вимоги до етичної поведінки посадових і службових осіб та інших працівників ДПС (далі – працівники), якими вони зобов'язані керуватися під час виконання своїх посадових чи представницьких повноважень. Працівники повинні дотримуватися Правил етичної поведінки як під час виконання своїх посадових обов'язків, так і в позаробочий час (Наказ ДПС України від 02.09.2019 року №52 «Про затвердження Правил етичної поведінки в органах Державної податкової служби»).Пунктом 4, 5 Правил етичної поведінки передбачені вимоги щодо використання державними службовцями робочого часу та службового становища а саме:
- працівники мають використовувати робочий час виключно для виконання завдань і функцій, передбачених їхніми посадовими обов'язками;
- керівники не повинні заохочувати, віддавати накази (розпорядження), доручення, примушувати або просити підлеглих використовувати робочий час для виконання інших дій, ніж ті, які потрібні для виконання посадових обов'язків;
- працівникам під час виконання посадових обов'язків та під час перебування в службових приміщеннях (на території) ДПС, територіальних органів, підвідомчих підприємств забороняється вживати алкогольні напої, наркотичні засоби або психотропні речовини, за винятком лікарських засобів (за призначенням лікаря);
- працівники не повинні допускати, у тому числі у позаробочий час, дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам ДПС чи негативно вплинути на репутацію працівників ДПС;
- працівники повинні використовувати своє службове становище виключно для виконання своїх посадових обов'язків і доручень керівників, наданих на підставі та у межах повноважень, передбачених законодавчими та нормативно-правовими актами;
- працівникам заборонено у будь-який спосіб використовувати своє службове становище в політичних цілях, у тому числі для залучення інших працівників та осіб до участі у передвиборній агітації, акціях та заходах, що організовуються політичними партіями;
- працівникам забороняється використовувати свої повноваження або своє службове становище в особистих (приватних) інтересах чи в неправомірних особистих інтересах інших осіб, у тому числі використовувати свій статус та інформацію про місце роботи з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб
Крім того, пунктами 7, 8 Правил етичної поведінки встановлена заборона щодо використання та обміну інформації, а саме:
1. Працівникам забороняється розголошувати персональні дані фізичних осіб, конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом (далі - ІзОД), режим якої встановлено Законами України "Про державну таємницю", "Про інформацію", "Про захист персональних даних" та "Про доступ до публічної інформації", що стала їм відома у зв'язку з виконанням посадових обов'язків;
2. Поводження з ІзОД здійснюється Працівником відповідно до вимог чинного законодавства, а у випадку, якщо йому стало відомо про загрозу чи факти неправомірного поширення ІзОД, він повинен негайно повідомити про це безпосереднього керівника;
3. Працівникам забороняється обмежувати доступ до публічної інформації, крім випадків, встановлених Законом України "Про доступ до публічної інформації";
4. Працівники при спілкуванні під час виконання посадових обов'язків повинні дотримуватися таких правил:
- надавати інформацію із зазначенням даних, що її підтверджують;
- своєчасно надавати відповідно до визначеного порядку іншим працівникам інформацію, необхідну для виконання ними посадових обов'язків;
- викладати інформаційні матеріали та повідомлення чітко, лаконічно та послідовно для однозначного їх сприйняття.
Працівники зобов'язані додержуватись встановленого чинними нормативно-правовими актами та розпорядчими документами ДПС порядку обміну інформацією та взаємодії з громадянами, представниками підприємств, установ, організацій, представниками іноземних держав та їх підприємств, установ, організацій, міжнародних організацій та установ.
Персональна відповідальність щодо дотримання Правил етичної поведінки покладається на кожного працівника ДПС, територіальних органів та підвідомчих підприємств.
За порушення Правил етичної поведінки працівники притягуються до відповідальності у порядку, встановленому законодавством.
Головне управління ДПС у Луганській області