Беловодск online
Наши контакты:
(050) 613-76-27
(098) 274-83-82
Беловодск online » Новости » Налоговая сообщает » Увага! Зміни до Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування
09
июнь
2021

Увага! Зміни до Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Національним агентством України з питань державної служби (далі - НАДС) наказом від 28 квітня 2021 року №72-21 були внесені зміни до Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (далі - Правила), затверджених наказом НАДС від 05 серпня 2016 року № 158.Відповідно до оновлених Правил державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування під час виконання своїх посадових обов’язків зобов’язані:
- неухильно дотримуватись загальновизнаних етичних норм поведінки, бути доброзичливими та ввічливими, дотримуватись високої культури спілкування, з повагою ставитись до прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, об'єднань громадян, інших юридичних осіб;
- своєю поведінкою мають зміцнювати авторитет державної служби і служби в органах місцевого самоврядування, а також позитивну репутацію державних органів та органів місцевого самоврядування;
- проявляти стриманість у разі критики чи образ з боку громадян, зауважувати щодо неприйнятності такої поведінки і необхідності дотримання норм ввічливого спілкування;
- повинні утримуватися від поширення інформації, зокрема розміщення коментарів на веб-сайтах і у соціальних мережах, що можуть завдати шкоди репутації державних органів та органів місцевого самоврядування, у тому числі в поза робочий час;
- запобігати виникненню конфліктів з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими.
Окрім того державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані не допускати:
- використання нецензурної лексики, підвищеної інтонації;
- принизливих коментарів щодо зовнішнього вигляду, одягу, віку, статі, сімейного стану або віросповідання особи;
- поширення чуток, обговорення особистого або сімейного життя колег, членів їх сімей та інших близьких осіб;
- впливу приватних, сімейних, суспільних або інших стосунків чи інтересів на його (її) поведінку та прийняття рішень під час виконання своїх посадових обов'язків;
- прояву будь-якої з форм дискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, а також за мовними або іншими ознаками;
- дій сексуального характеру, виражених словесно (погрози, залякування, непристойні зауваження) або фізично (доторкання, поплескування), що принижують чи ображають осіб, які перебувають у відносинах трудового, службового, матеріального чи іншого підпорядкування.
Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування повинні постійно підвищувати свій культурний рівень, рівень свого професійного розвитку, поліпшувати свої уміння, знання і навички відповідно до функцій та завдань за посадою, зокрема в частині цифрової грамотності, удосконалювати організацію службової діяльності.
Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування зобов'язані з повагою ставитися до державних символів України, використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов'язків, постійно підвищувати свій рівень володіння державною мовою, не допускати дискримінації державної мови.
Одяг державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування повинен бути офіційно-ділового стилю і відповідати загальноприйнятим вимогам пристойності.
Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування мають шанувати народні звичаї і національні традиції.
Якщо державному службовцю чи посадовій особі місцевого самоврядування стало відомо про загрозу чи факти порушення цих Загальних правил, зокрема, прояву будь-якої форми дискримінації, насильства за ознакою статі, сексуального домагання, недоброчесності або неправомірного поширення інформації з обмеженим доступом іншим державним службовцем чи посадовою особою місцевого самоврядування, він (вона) повинен (повинна) негайно повідомити про це безпосереднього керівника, керівника вищого рівня (у разі необхідності).
Також оновлені Правила включають розділи: доброчесність; використання службового становища, ресурсів та інформації; обмін інформацією.
Ознайомитися з Загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (зі змінами) можливо на офіційному сайті Національного агентства України з питань державної служби за посиланням https://nads.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-zagalnih-pravil-etichnoyi-povedinki-derzhavnih-sluzhbovciv-ta-posadovih-osib-miscevogo-samovryaduvannya

Головне управління ДПС у Луганській області